MeMon BV

Već više od 15 godina MeMon je vodeći proizvođač širokog spektra organskih, organo-mineralnih i ekoloških gnojiva. MeMon gnojiva koriste profesionalni voćari, povrtlari, vinogradari, cvjećari, rasadničari, ekološki proizvođači. MeMon gnojiva također koriste hobisti, vrtlari te svi oni koji žele popraviti kvalitetu tla i finalnog proizvoda.
U uskoj suradnji sa lokalnim partnerima u više od 50 zemalja, MeMon razvija inovativne proizvode na temelju kvalitetnih organskih sirovina.
U širokom spektru Memon gnojiva za sada u ponudi imamo:
Orgevit
Siforga

 

Posjetite službene stranice: www.memon.nl

MeMon grupe proizvoda:

Orgevit>>

Siforga>>